Stichting UN1EK |

UN1EK onderwijs en opvang heeft meer dan 20 locaties. Wij bieden hele dag opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs, een gastouderbureau en een locatie voor speciaal basisonderwijs. We organiseren kindgerichte activiteiten voor diverse partners. Ook werken we samen in een initiatief om kinderen die nieuw in Nederland komen een taalstart te bieden voor het basisonderwijs. 

Onze focus ligt bij de ontwikkeling van onze Integrale Kindcentra, waarin wij een voortrekkende en innovatieve rol spelen. Wat is een IKC? Dit is 1 locatie met opvang en onderwijs onder 1 dak. Door de nauwe samenwerking bieden wij binnen onze IKC’s een doorgaande lijn in de ontwikkeling van jouw kind. Ieder IKC heeft een onderscheidend profiel en eigen aanpak, zodat je kunt kiezen wat het beste bij jouw kind past.

Partners en Samenwerkingen
Samen leren, leven, werken
Onze locaties hebben een intensieve samenwerkingen met partners van buiten het IKC, zoals gezins- en zorgspecialisten, maar ook op het gebied van muzikale, sportieve en creatieve ontwikkeling. Een vereiste voor samenwerking is dat het een meerwaarde moet hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Ook als UN1EK hebben wij partners en samenwerkingen die onze organisatie versterken of waarin wij elkaar versterken.