Samenwerkingsverband | Schiedam
Samenwerkingsverband | Schiedam
Schiedam
Parttime
24 - 36 uur
Universitair
24-04-2024
Zorg / Welzijn

Functie

Zomaar een willekeurige dag uit de praktijk als je de uitdaging aangaat
Je start je dag met een overleg op een school. Met de intern begeleider (1B-er), de jeugdprofessional en de CJG verpleegkundige die aan deze school verbonden zijn bespreek je leerlingen die anders leren of een andere ondersteuningsbehoefte hebben. In het overleg bepaal je samen welke vervolgstappen gezet gaan worden.
Daarna heb je met ouders overleg om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
van hun kind te bespreken, dit doe je samen met een IB-er en een wijkteammedewerker. Vervolgens stap je op de fi ets en ga je naar kantoor om je collega’s te ontmoeten en samen te lunchen. Na de lunch heb je een teamvergadering waarin dit keer het thema ambulante begeleiding aan de orde komt, gevolgd door een intercollegiaal overleg. Tot slot bel je nog even met de directeur van een school om de planning van de wijkoverleggen door te nemen. 

Enkele aspecten van de functie:*
• je hebt de rol procesbegeleider in de wijk rond alle initiatieven die worden uitgevoerd voor de verwezenlijking van thuisnabij onderwijs;
• je kunt preventieve ondersteuning op de scholen bieden;
• je neemt deel aan de Vooroverleggen Ondersteuningsteam (VOT) en de Ondersteuningsteam (OT) vergaderingen;
• je hebt oog voor en kan snel schakelen wat betreft de verschillende niveaus: leerling, groep, school, schooloverstijgend;
• je kunt en durft gevraagd en ongevraagd leerkrachten, schoolteams, intern begeleiders (IB-er) en schooldirecteuren adviseren;
• je kunt de sparringpartner zijn van de zorgmedewerkers op de schoollocaties.

Wij
vragen

Kennis, vaardigheden en opleidingseisen:
• je kunt coachen en je bent communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);
• je bent een teamspeler maar je kunt ook solist zijn;
• je hebt kennis van ontwikkelingspsychologie, orthodidactiek en orthopedagogiek;
• ervaringen als leraar in het onderwijs, intern of ambulant begeleider en bekendheid met handelingsgericht werken strekt tot aanbeveling;
• je hebt kennis van individuele ondersteuning en eff ectief leerkracht handelen;
• je bent in staat om analytisch en contextueel te denken.  

Specifiek voor de gedragswetenschapper is gewenst:
• Je hebt een WO opleiding als gedragswetenschapper, bijvoorbeeld als Onderwijskundige, Orthopedagoog of Psycholoog;
• Je beschikt over wetenschappelijke kennis op het gebied van ondersteuningsbehoeften in het onderwijs, op orthopedagogisch- en didactisch gebied; 

Interesse

Wil je meer weten over deze banen?
Bel dan met Geert Jan Vonk (06-12973455) of Monique Küchler (06-12973330). De cao-po is van toepassing op
deze functies die zijn ingeschaald op schaal 11 OOP. Stuur je motivatiebrief en CV voor 15 mei 2024 naar Lotte van den Elsen, lvandenelsen@onderwijsdatpast.info.


Werving en selectie doen wij zelf, acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs opgesteld.

Solliciteer direct