Plaatsvervangend bewonersvertegenwoordiger

Solliciteer direct
Bewaar vacature

Gemeente Schiedam | Schiedam
Gemeente Schiedam | Schiedam
Schiedam
Fulltime, Parttime
Uren in overleg
Overig
07-02-2024
Overig

Functie

De gemeente Schiedam is voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) op zoek naar een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de bewoners van gemeente Schiedam in deze commissie. 

Wat wordt je functie

De CRO luchthaven Rotterdam is ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De taak van de CRO is om door overleg met diverse betrokkenen, het gebruik van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) te bevorderen, dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van de luchthaven en omwonenden.

De leden van de CRO luchthaven Rotterdam zijn, naast de bewonersvertegenwoordigers en hun plaatsvervangers, ook vertegenwoordigers van provinciale en lokale overheden, directie van de luchthaven, luchtverkeersleiding, grote en kleine luchtvaart, bedrijfsleven en milieuorganisaties. De CRO komt vier keer per jaar in een openbare vergadering plenair bijeen. Daarnaast kent de CRO een aantal werkgroepen. Ook organiseert de CRO informatie- en discussieavonden met omwonenden. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, benoemd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bewonersvertegenwoordigers en hun plaatsvervangers fungeren als stem van de bewoners van de gemeente Schiedam en zijn maatschappelijk betrokken bij de gemeente. De functie start per 17 juni 2024 voor een periode van 4 jaar. 

Meer info over de CRO (huidige leden, vergaderverslagen, actualiteiten etc.) is te vinden op https://www.cro-rotterdam.nl/

Wij
vragen

Functie-eisen

Voor de plaatsvervangend bewonersvertegenwoordiger in de CRO geldt dat hij/zij woonachtig moet zijn in de gemeente Schiedam en voldoet aan het algemene profiel van de CRO-commissieleden:

 • vermogen zich snel te kunnen oriënteren op kennis en inzicht tot op een voor de taak relevant niveau; 
 • kennis van luchtvaart en luchtvaart-gerelateerde onderwerpen;
 • kennis van de historie en huidige ontwikkelingen rondom de luchthaven RTHA; 
 • begrip van politiek-bestuurlijke, bedrijfskundige en maatschappelijke processen;
 • begrip van de onderwerpvelden economie, milieu en ruimtelijke ordening;
 • constructieve houding;
 • bereidheid een actieve bijdrage te leveren;
 • bereidheid periodiek terug te koppelen naar en te communiceren met de inwoners van Schiedam;
 • communicatief vaardig.

Overige eisen

Daarnaast geldt voor de bewonersvertegenwoordiging in het bijzonder de eis ten aanzien van representativiteit. De bewonersvertegenwoordiger en diens plaatsvervanger vertegenwoordigen in de CRO alle inwoners van de gemeente Schiedam. De meningen van deze inwoners kunnen verschillen. Deze verschillende opvattingen moeten kunnen doorklinken via de bewonersvertegenwoordiging in de CRO. De plaatsvervangend bewonersvertegenwoordiger fungeert als klankbord voor de bewonersvertegenwoordiger en vervangt hem bij diens afwezigheid in de vergaderingen van de CRO.

Wij
bieden

Wij bieden

 • De vergoeding voor zowel de bewonersvertegenwoordiger als de plaatsvervanger bedraagt € 37,50 per maand.
 • Daarnaast ontvang je bij vervanging van de vertegenwoordiger € 100,- per bijgewoonde CRO-vergadering.
 • Het volgen van training om jouw kennis op bepaalde terreinen van het luchtverkeer en luchthavengebruik te vergroten.

Interesse

Reageren

Heeft u belangstelling? Schrijf dan vóór 15 maart 2024 een motivatiebrief inclusief curriculum vitae. 

De brief stuurt u aan:
Gemeente Schiedam
t.a.v. mevrouw L. Voogelaar 
Antwoordnummer 33
3100 VB SCHIEDAM 

U kunt de brief ook scannen en e-mailen naar: contact@schiedam.nl ter attentie van mevrouw 
L. Voogelaar.   

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 22 maart 2024. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Voogelaar, tijdens kantooruren bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Schiedam: 14 010 of per email via het emailadres contact@schiedam.nl ter attentie van mevrouw L. Voogelaar. 

Solliciteer direct