de Bibliotheek Schiedam | Schiedam
de Bibliotheek Schiedam | Schiedam
Schiedam
Parttime
Uren in overleg
Overig
09-11-2023
Overig

Functie

In de stad Schiedam kampt één op de 3 inwoners met een achterstand op het gebied van taal, rekenen en basisvaardigheden. Voor een maatschappelijk betrokken organisatie als de Bibliotheek Schiedam is er dus altijd wat te doen! De bibliotheek heeft in de stad 6 
bibliotheeklocaties en verzorgt op 26 basisscholen en enkele VO-scholen de Bibliotheek op School (dBOS). We adviseren op het gebied van taal en lezen en organiseren uiteenlopende activiteiten, ontmoeting en debat. Daarnaast laat de bibliotheek Schiedammers kennismaken met kunst en cultuur en is het een veilige en inspirerende plek voor jong en oud om de wereld te ontdekken. 

De bibliotheek bedient de 80.000 inwoners van Schiedam, waarvan er zo’n 20% lid is van de bibliotheek. Daarnaast ontvangen we jaarlijks zo’n 220.000 bezoekers in onze locaties, waarvan de Korenbeurs onze thuishaven is. 

De Bibliotheek Schiedam is een eigentijdse, duurzame bibliotheek vol ambities en ondernemingslust. Met een goede financiële basis voert de bibliotheek voor de inwoners van de gemeente Schiedam de kerntaken uit van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De komende jaren gaat de bibliotheek aan de slag met nieuwe uitdagingen, zoals de doorontwikkeling van de maatschappelijke bibliotheek, het blijvend innoveren van de dienstverlening, programma in de wijken en het verder ontwikkelen van de doorlopende educatieve leerlijn van inwoners van 0 tot 100 jaar. Daarnaast zal het Meerjarenbeleidsplan vanaf 2026 worden vormgegeven.

Wegens versterking van de huidige Raad is de Bibliotheek Schiedam op zoek naar een nieuwe lid voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bewaakt kritisch en onafhankelijk het beleid van de bibliotheek en de kwaliteit van de dienstverlening. 
Tevens is de Raad werkgever van de directeurbestuurder. Als sparringpartner geeft de Raad gefundeerd (on)gevraagd advies aan de directeurbestuurder. De Raad hanteert de Code Cultural Governance als leidraad en komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen.

Wij
vragen

De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuw lid met onderstaande competenties:

  • expertise, ervaring en netwerk dat ingezet wordt om een proactieve bijdrage te leveren
  • teamplayer met strategisch denkvermogen
  • gezonde dosis verstand en helikopterview
  • goede communicatieve vaardigheden 
  • affiniteit met culturele/maatschappelijke sector
  • maatschappelijk actief en/of betrokken in de stad Schiedam

Interesse

Geïnteresseerd in deze rol? Stuur dan voor 8 december 2023 uw motivatie en cv naar solliciteren@debibliotheekschiedam.nl. Nadere informatie: dhr. J. Wiersma, voorzitter Raad van Toezicht, jwiersma@debibliotheekschiedam.nl.

Solliciteer direct