Beleidsmedewerker monumenten

Solliciteer direct
Bewaar vacature

Gemeente Schiedam | Schiedam
Gemeente Schiedam | Schiedam
Schiedam
Fulltime, Parttime
32 uur
Overig
03-01-2023
Kwaliteit

Functie

Jouw rol
Jij bent één van de gezichten voor de Schiedamse monumentenzorg. Je wordt door wat langer bij ons te werken, kenner van de geschiedenis van onze stad. Eén keer per jaar, tijdens de Open Monumentendagen, enthousiasmeer je een breed publiek voor onze prachtige monumenten en jouw bijzondere werk. Als beleidsmedewerker monumenten beoordeel en begeleid je vergunningaanvragen. Hierbij behartig je de belangen van monumentenzorg. Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen van monumenteneigenaren of karakteristieke panden in het beschermde stadsgezicht. Je komt dus regelmatig op locatie om advies te geven over onderhoud, verduurzaming of over noodzakelijke vergunningen voor kleine tot hele grote werkzaamheden. De ene keer sta je op de omloop van een van onze mooie molens, de andere keer geef je telefonisch advies over het plaatsen van zonnepanelen op een dak. En ja, ook op monumenten  zijn hier mogelijkheden voor. Je  hebt tenslotte ook begrip voor het belang van de energierekening van de eigenaren. Als het tot een vergunningaanvraag komt, vorm jij de spil tussen de aanvrager, de adviescommissie monumenten, de adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en interne Schiedamse collega’s van het team Vergunningen. Uiteindelijk stel je het advies op dat deel uitmaakt van de omgevingsvergunning.  Dit advies geeft de toezichthouder handvaten bij toezicht en handhaving op de uitvoering. Je overlegt met de toezichthouder en laat hem zo nodig bij de beoordeling mee toetsen zodat jullie een gezamenlijk beeld van de opdracht hebben.

Wij
vragen

Wat breng je mee?
Je bent iemand die mensen kan overtuigen en voor zich kan innemen met een goed (inhoudelijk) verhaal. Je kan goed luisteren, je inleven in de ander, maar je staat ook voor het belang van onze monumenten. Jij bent immers hun stem.

  • HBO werk en denk niveau met bouwkundige achtergrond, een diploma is niet nodig, ervaring wel
  • Ervaring met het beoordelen van bouwtekeningen, je weet veel van monumenten en historische panden, hierdoor weet je wat behouden moet blijven en wat niet
  • Door je ervaring ben je een gelijkwaardige gesprekpartner voor architecten en aannemers en kun je alternatieven aandragen

Wij
bieden

Over gemeente Schiedam
Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 80.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

Wat krijg je van ons?
Je werkt binnen ons team samen met drie collega’s op het gebied van monumentenzorg, vergunningverlening en beleid. Het salaris bedraagt maximaal € 4671,00 bruto per maand (schaal 10, beleidsmedewerker A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Interesse

Schiedam heeft ambitie met haar erfgoed. Schiedam kent ruim tweehonderd rijksmonumenten en meer dan driehonderd gemeentelijke monumenten. Of het nu gaat om de typerende jenevergebouwen in de binnenstad, om de scheepsbouwbedrijven in de havens of om de dorpskern van Kethel, het erfgoed is een belangrijke identiteitsdrager van onze gemeente. Niet voor niets zit monumentenzorg in het team economie, Cultuur en Stadspromotie.

Solliciteer direct